5.7.62

บริษัท เอินเวย์

เอินเวย์ ผู้นำเวชภัณฑ์สมุนไพรจีน มาตรฐานสากล 

 

ISO 9001:2000 & GMP

บริษัท เอินเวย์ กรุ๊ป จำกัด  (สาขาประเทศไทย)

1858/29-30, อินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์, ชั้น 8, เทพรัตน, บางนาใต้, บางนา, กรุงเทพมหานคร 10260

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105535006164

วันที่จดทะเบียน
14 มกราคม 2535

ทุนจดทะเบียน
11,000,000.00


http://www.enwei.co.th/about.php


            เอินเวย์... ก่อตั้งเมื่อปี 2523 ณ มณฑลเสฉวนซึ่งเป็นมณฑลที่มีสมุนไพร อุดมสมบูรณ์ที่สุดในประเทศจีน โดยมุ่งเน้นการค้นคว้า วิจัยและผลิตยาสมุนไพร สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่บนเนื้อที่  60 ไร่ มีพื้นที่เพาะปลูกพืชสมุนไพรกว่า 200 ไร่ มี พนักงานกว่า  4,500 คน รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและเภสัชกรกว่า 1,500 คน สำนักงานใหญ่ประกอบด้วยสถาบันวิจัยสมุนไพรและการแพทย์จีน ศูนย์คอมพิวเตอร์ควบคุมคุณภาพ โรงงานสกัดและผลิตยาสมุนไพร โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ ฯลฯ ซึ่งเป็นศูนย์รวมอุตสาหกรรมการผลิตเวชภัณฑ์สมุนไพรจีนที่ครบวงจรและทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย โดยมีบทบาทสำคัญดังนี้:
- ทำการค้นคว้า วิจัยและผลิตยาสมุนไพรจีนนานาชนิด เพื่อใช้กับโรงพยาบาลต่างๆ ในประเทศจีน
- ทำการค้นคว้าเทคโนโลยีการสกัดสมุนไพรจีนที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ เอินเวย์ และเป็นผู้นำด้านการสกัดสารสำคัญ (Bioactive Components) จากสมุนไพรจีนกว่า  1,200 ชนิด เพื่อเป็นวัตถุดิบให้กับบริษัทผลิตยาทั้งในและต่างประเทศ
- ร่วมมือกับสถาบันด้านการแพทย์ชั้นนำทั่วโลกเพื่อทำการวิจัยและพัฒนายาสมุนไพรรักษาโรคมะเร็ง และต่อต้านไวรัส HIV

          เอินเวย์... เป็นบริษัทผู้ผลิตยากลุ่มแรกของประเทศจีนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO-9001 และ GMP ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537   และพิชิตรางวัล ธุรกิจเอกชนดีเด่นแห่งชาติ ติดต่อกัน  10 ปี ปัจจุบัน เอินเวย์ มีธุรกิจในเครือ 34  แห่ง รวมทั้งโรงงานผลิตยาสมุนไพรตามมณฑลต่างๆ ในประเทศจีนและสาขาในสหรัฐอเมริกา อังกฤษ รัสเซีย ฮ่องกงและประเทศไทย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น